جزئیات

نام

شهریار

نام خانوادگی

صالح نسب

نام کاربری

mr.salehnasab

بیوگرافی

دبیر شیمی هشتم و نهم

کارشناسی مهندسی برق

۸ سال سابقه تدریس

مؤلف کتاب هوشمند فیزیک