جزئیات

نام

قاسم

نام خانوادگی

فلاح

نام کاربری

mr.fallah

بیوگرافی

دبیر ریاضی هفتم

کارشناسی ریاضی

۳۳ سال سابقه تدریس در مدارس تیزهوشان، هما و سپاه و دانش

تالیف ۵ جلد کتاب در هندسه