جزئیات

نام

سعید

نام خانوادگی

رضایی

نام کاربری

mr.rezayi

بیوگرافی

دبیر ادبیات هفتم

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۳۰ سال سابقه تدریس