جزئیات

نام

امیر مهدی

نام خانوادگی

رحیمی

نام کاربری

mr.rahimi

بیوگرافی

دبیر فیزیک نهم

مهندس مکانیک

۳ سال فعالیت در مجموعه دانش

مربی درجه۲ و داور درجه۳ فدراسیون والیبال